Süleyman Şah Türbesi Aydınoğlu Mehmet Bey’in oğlu, Tire emiri Süleyman Şah’a ait olan Türbe, günümüze ulaşamayan eserler arasında yer alan İbni Melek Medresesi bahçesinde yer almaktadır. Kesme mermer bloklardan yapılan türbenin giriş kapısı Beylik dönemine özgü bir bezemeye sahiptir.
Süleyman Şah Türbesi Süleyman Şah Türbesi, Birgi’deki Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi ile benzer özellikler taşımaktadır. Düz mermer şöveli kapı çerçevesi, sivri kemerli olup, halat ve gülbezek motifleriyle güzelleştirilmiştir. Kare planlı yapı, sekizgen şema ve yüksek kasnaklıdır.Giriş kapısı alınlığında kitabesi bulunmaktadır. Türbe, 1955 yılında Tire Belediyesi tarafından restore edilmiştir.
Süleyman Şah Türbesi

Süleyman Şah Türbesi

Aydınoğlu Mehmet Bey’in oğlu, Tire emiri Süleyman Şah’a ait olan Türbe, günümüze ulaşamayan eserler arasında yer alan İbni Melek Medresesi bahçesinde yer almaktadır. Kesme mermer bloklardan yapılan türbenin giriş kapısı Beylik dönemine özgü bir bezemeye sahiptir.

Süleyman Şah Türbesi, Birgi’deki Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi ile benzer özellikler taşımaktadır. Düz mermer şöveli kapı çerçevesi, sivri kemerli olup, halat ve gülbezek motifleriyle güzelleştirilmiştir. Kare planlı yapı, sekizgen şema ve yüksek kasnaklıdır.Giriş kapısı alınlığında kitabesi bulunmaktadır. Türbe, 1955 yılında Tire Belediyesi tarafından restore edilmiştir.